Fågeltuberkulos är en kronisk sjukdom orsakad av bakterien Mycobacterium avium som vanligtvis leder till avmagring. Den drabbar framför allt fåglar men det ses även enstaka fall hos däggdjur. Hos fåglar magrar vanligtvis fågeln bara av, för att slutligen dö av utmärgling.

Bilderna och informationen har jag fått av Universitet av Edinburgh