GuideBehandla koccidios
MålgruppKråkfåglar
FörfattareH.  – info@corvidlove.com
Version20211112

I den här guiden beskrivs vad man ska göra med fåglar som har fått koccidios

Vad är koccidier och koccidios??

Koccidier är encelliga mikroskopiska parasiter (protozoer) som förökar sig i värddjurets celler i tarmslemhinnan. Det finns också koccidier som angriper andra organ än tarmen. Koccidier hos fåglar är artspecifika, det vill säga de smittar inte mellan olika fågelarter.

Smitta med koccidier kan resultera i sjukdomen koccidios. När koccidierna förökar sig i tarmslemhinnan uppstår vävnadsskador av varierande grad beroende på hur allvarligt angreppet är och vilken koccidieart som infekterat fåglarna.

Med andra ord… Koccidios = sjukdomen, koccidier = orsaken

Orsak och spridning

Fåglarna utvecklar naturlig motståndskraft (immunitet) under sin uppväxt mot de olika koccidiearterna som finns i deras närmiljö.
Immunitet mot en koccidieart ger emellertid inte något skydd mot de andra arterna, därför måste en fågel träffa på och utveckla immunitet mot varje koccidieart för sig. Immuniteten utvecklas successivt under uppväxten genom att fåglarna infekteras av ett litet antal koccidier upprepade gånger. Immuniteten är oftast livslång eftersom djuren regelbundet träffar på koccidier i sin närmiljö vilket stimulerar immunförsvaret. I en djurmiljö som är fri från koccidier kommer immunitet inte att utvecklas.

Överlevnadsgraden

Fåglar i kråkfågelfamiljen har stora chanser att överleva sjukdomen utan vård ( i det vilda)
Skulle en fågel vara synbartt sjuk/döende, så går det att behandla med hjälp av så kallad Koccidiostatika. Det finns Koccidiostatika i tabletform som Harkers Coxitabs, men det är en ovanlig behandlingsmetod. Behandling vid akut koccidios i vanliga fall sker med läkemedel via dricksvattnet. 
Man behandlar naturligtvis inte om man är osäker på om kråkfågeln har koccidios!

Symtom:

Blod i avföringen, extrem trötthet, viktnedgång, fjädrar “som inte ligger fint”, inte intresserad av mat, diarré, diarré med blod i.

Medicin och dosering:

Amprolium (Harkers Coxoid, Cocci-Tricho, A-Cox) -> receptfritt
eller Baycoxine vet 50mg/ml -> endast via veterinär!

Doserings info finns här: Medicin och dos (Sverige) – Allt om kråkfåglar (corvidlove.com)

OBS: om en fågel befinner sig plötsligt nära döden pga koccidios, så är det bra att ge en halv dos medicin via vatten. Levern måste kämpa hårt för att bli av med resterna av de döda parasiterna. Det kan vara så att fågeln går från en patient som ser ut som den kan dö när som helst till en pigg och glad fågel inom ett dygn efter behandlingen!

OBS: Fåglar som har fått koccidios rekommenderas att ges antibiotika (Baytril/Enrofloxacin). Orsaken är att immunförsvaret har blivit nedsatt och diverse dåliga bakterier har fått chansen att växa till sig. Det är ett allmänt missförstånd att man inte ska ge probiotika medan man ger antibiotika, men det rekommenderas att ge probiotika till fåglar också! Googla på “Versele Laga Probi-Zyme” får att få den som är bäst!


Hur vet man om det är Koccidios?

Koccidios är lätt att hitta med hjälp av ett mikroskop. Här finns guiden: https://corvidlove.com/hitta-interna-parasiter-med-hjalp-av-mikroskop/

Förebyggande:

Om det handlar om fåglar i det vilda så kan vi inte förebygga alls.
Om det handlar om fåglar som får vård, så går det att förebygga att en smittar den andra genom att hålla den infekterade fågeln i ett annat rum. koccidier sprider sig inte via luften eller via externa parasiter (myggor, kvalster, ..) så det räcker med att hålla fågeln separat tills det inte finns spår av koccidier kvar i avföringen.

Övrig info:

Det som botar koccidios är aktiva ämnet “Diclazuril” (Diklazuril på svenska). Diklazuril är en koccidiostatika.

Man kan köpa produkter med diclazuril receptfritt på Internet.
Leta efter ordet “Harkers coxitabs” och “apper-tab”

Anledningen till varför man inte hittar dessa produkter i Sverige är för att det inte är populärt att hålla brevduvor här (ingen aning varför) och det finns ingen marknad för produkterna. Diklazuril fungerar inte enbart för duvor, utan för alla fåglar som har problem med parasiten. Från finkar till rovfåglar.
Jag har hittat 0 produkter som innehåller det verksamma ämnet i Sverige med hjälp av fass.se.

riksdagens webbsida hittade jag:

Koccidiostatika används i hela världen. I Sverige krävdes det dock tidigare recept från veterinär för att få nyttja medicinen.
Europeiska Kommissionen (Kallas för EC på engelska och EG på Svenska?) har emellertid inte givit Sverige stöd att använda koccidiostatika vid enbart receptbelagd medicinering, utan från och med den 1 februari 1999 har Sverige anpassat sig till EG:s reglering (se SFS 1999:2).

Det verkar som det inte finns ett kommersiellt intresse i Sverige för att tillverka produkter mot denna sjukdom.

Se till att du enbart köper produkter inom EU från företag (inte privatpersoner), för att undvika problem med tullen.

Källor:

  1. kommer senare.