Fugletuberkulose er en kronisk sykdom forårsaket av bakterien Mycobacterium avium som vanligvis fører til avmagring. Det påvirker hovedsakelig fugler, men det er også sporadiske tilfeller hos pattedyr. Hos fugler mister fuglen vanligvis bare vekt, bare for til slutt å dø av avmagring.

Bildene og informasjonen jeg fikk fra University of Edinburgh