Löss (råka)
löss (och några kvalster, råka)
Löss (råka)

Bilderna och informationen har jag fått av Universitet i Edinburgh