GuideHantera problem med luftvägarna hos kråkfåglar
MålgruppKråkfåglar
Författareinfo@corvidlove.com
Version20201215.1
OBS: I all mina guider så utgår jag ifrån en situation där en rehabiliterare tar sitt ansvar med att ta hand om djuren på ett etiskt korrekt sätt. Man ska alltid försöka minimera stress för fågeln och eftersom fåglarna precis som människor inte är likadana, så kan det innebära att man hanterar ett problem på olika sätt med att vara kreativ! Ser jag olika sätt att göra samma sak, så försöker jag skriva ner det i mina guider, men det är alltid upp till rehabiliteraren att ta sitt eget ansvar.
Jag behöver inte skriva ”jag rekommenderar avlivning” eller ”kontakta en veterinär” eller ”enligt lag, så ska man..” eftersom jag utgår ifrån situationen där man gör det bästa för fågeln och att man som rehabiliterare har lärt sig att dra gränsen så att man inte hamnar i en oönskad eller olaglig situation. Det finns kanske en evig strid mellan vad man själv gärna vill och vad som är bäst för fågeln.
Det finns även många faktorer där en likadan situation kan ge olika resultat. T.ex: tillgång till en veterinär, tidsbrist, kunskapsbrist och tidigare erfarenhet kan bl.a. orsaka stora skillnader i behandling och beslutstagningsprocessen och indirekt också slutresultatet. Kunskap om grundläggande saker kan göra enorm skillnad på stressnivån hos kråkfågeln. T.ex. undvik allt som är svart eller rutmönstrat. De gillar inte det instinktivt och det skapar stress när de ser att du hanterar någonting som är svart.
Jag lägger ner energi i mina guider för att göra det lättare för en rehabiliterare att hitta information och för att sprida kunskap.
Ser ni ett sätt att förbättra mina guider eller ser ni ett fel eller vill ni lägga till någonting, informera mig gärna!
Känner ni oro för att göra någonting för att det är nytt, be andra rehabiliterare eller en veterinär om hjälp.
Guiderna uppdateras kontinuerligt, så se till att alltid ladda ner nyaste versionen från info@corvidlove.com

I den här guiden beskrivs vad man ska göra med fåglar med andningsbesvär och med andra problem med luftvägarna.

Hur vet man om en fågel har problem med luftvägarna?

Det vet man med hjälp av klinisk undersökning av fågeln med andningssvårigheter. Patienten bör först undersökas i sin bur/kartong (utan att vidröra den) och sedan kan man göra en snabb bedömning av svårighetsgraden av andningssjukdomen efter att den har lugnat ner sig (stress kan ge en falsk indikation på hur illa det är).
Andning med öppen näbb och cyanos (blå nyans på huden) är tecken som innebär en ökad risk vid hantering och därför kan syrebehandling och / eller införande av ett luftsäck-rör behövas för att stabilisera patienten innan ytterligare undersökning.
Jag vet i dagsläget inte vilka veterinärer har möjlighet att hjälpa till med detta. Informera mig gärna ifall ni känner någon som har denna kunskap i södra Sverige. För att sätta ett rör i luftsäcken låter i alla fall som att det behövs spetskompetens.
Patienten ska undersökas i ett svagt upplyst rum och fångas snabbt men försiktigt för att minimera stress. Vuxna kråkfåglar behöver man ta med en handduk. Handduken används för att hålla fast vingarna och placeras initialt över hela djuret medan man håller i nacken och huvudet. Användning av tjocka handskar bör undvikas eftersom risken ökar att man hanterar fågeln för ovarsamt (så att den inte får luft). Auskultation (lyssna på ljud från kroppsliga organ) med ett litet (pediatriskt) stetoskop ska användas för att bedöma tillståndet och graden av andningssvårighet. Det ska inte höras någonting rasslande ljud.

Näsborrarna bör undersökas för tecken på skada eller slem. Om patienten har fjädrar över näsborrarna, så behöver man lyfta dem med en steril pinne. Var försiktigt så att du inte petar i näsborren, eftersom det skulle kunna skada fågeln.

Choaner/choana (se bild med blå cirkel) ska vara fri och ren (inga slemmiga substanser får vara där).

Även om man inte ser någonting i näsborrarna eller choanern (vilket ord!) så betyder det inte att allt är ok. Tecken på att någonting är fel är om fågeln skakar på huvudet ganska ofta (en rörelse för att få ut vatten, ungefär som en hund gör när den skakar av vattnet efter att den har badat)

En fågel som visar problem med luftvägarna har oftast redan varit sjuk ett tag! Andra symtom är att den inte kan sitta på en pinne utan att tappa balansen (rörelse med stjärtfjädrarna visar att den rättar till sig rätt så ofta). Oftast har fåglarna gått ner i vikt eftersom de äter för lite. Vissa fåglar slutar reagera på ljud och rörelse framför dem och vissa arter puffar upp sig (det är för att hålla värmen i kroppen)
Tyvärr finns det en hel del andra sjukdomar som uppvisar exakt samma symtom.
En fågel som inte stänger näbben visar oftast tecken på rädsla eller har problem med att få luft.

Diverse orsaker:

Problemet kan vara aspergillosis. Det är en sjukdom som orsakas av ” Aspergillus fumigatus” (en typ av svamp). Sjukdomen utvecklas oftast först i luftsäckarna hos en fågel och oftast var fågeln redan sjuk av något annat. Det kan ha varit vad som helst, och det kan också ha varit otur att fågeln hade tillfälligt nedsatt immunförsvar.
Aspergillus finns egentligen överallt i naturen. I och på jorden, på fuktiga grenar, …
Sjukdomen sprider sig så småningom till hela andningssystemet (övre: näshålor, bihålor, ögonen, trakea och nedre: luftsäckar och lungorna)

OBS: Alla fågelarter kan få aspergillosis. Se till att man följer standardrutiner för att inte andra fåglar riskerar att smittas. Även om friska fåglar inte får det så lätt, så är det inte omöjligt. Smittrisken är låg, men eftersom man jobbar med sjuka fåglar är det nog bäst att göra sitt bästa för att undvika smitta.
Särskilt inomhusfåglar (sämre ventilation än utomhus) kan få problem snabbare än utomhusfåglar.
En hög dos av Aspergillus kan även göra friska fåglar sjuka. Allt som påverkar immunsystemet (t.ex. antibiotika) är en riskfaktor.
Ser man en mögelaktig substans i en rehabiliteringsbur, så ska man omedelbart plocka bort all bottenmaterial (tidningar, spån osv) samt rensa OCH desinfektera hela buren. Se till att man vädrar ordentligt också.

Hur kan man vara 100% säker på att aspergillosis är orsaken?

Det är nog inte det lättaste att ta reda på i Sverige. Det bästa sättet är att man går in i kroppen med ett extremt litet endoskop (ett fiber-optiskt endoskop) för att se synliga angrepp. Ifall en veterinär är intresserad av att köpa ett fiberendoskop, så finns information här: https://www.karlstorz.com/de/en/avian-and-exotic.htm
Tänk på att handhavande av ett sådant specialendoskop kräver en hel del kunskap. Även en veterinär skulle nog behöva tid att lära sig att hantera en sådan apparat. OBS: Endoskopet går också att använda för urethrocystoskopi på hanhundar
 Skulle du råka veta att en veterinär i Södra Sverige har ett fiberendoskop, informera mig gärna!

Eftersom det blir svårt i dagsläget, så är den näst bästa sak man kan göra att spola ur bihålan med hjälp av en spruta (mer information här nere) ta vara på det slem man får upp och kolla under ett mikroskop. På så sätt kan man med några minuters arbetsinsats förbättra situationen för kråkfågeln. En kråkfågel kan inte ”snyta näsan” som vi, så i princip bidrar man till att göra snoret/slemmet mer tunnflytande så att fågeln lättare kan få ut det.
Försök att hitta någonting som liknar det som syns på nedanstående bilder. Tänk på att det inte är blått i verkligheten. Det är ett färgämne som man tillsätter till preparaten.
(Det går naturligtvis också att låta en veterinär skicka in ett prov till ett laboratorium)
Tänk på att man kan hitta aspergillus utan att det är ett problem för fågeln. Det är som sagt vanligt att man hittar det i naturen och även hos fåglar. Det är koncentrationen som bestämmer om det blir problematiskt för fågeln. Jag har i dagsläget ingen uppfattning om hur mycket som krävs för att fågelns hälsotillstånd ska bli tydligt påverkat.

Viktigt att tänka på! Sätt aldrig en fågel på hö eller halmunderlag som förvarats utomhus eller i lador. Förekomsten av Aspergillus sporer i sådant hö är ofta hög.

250 x förstoring med ett vanligt mikroskop:

500 x förstoring:

Andra sjukdomar:

En fågel kan ha en hel rad med olika bakterier i luftvägarna. Orsaken kan vara samma som för Aspergillosis, nämligen ett dåligt immunförsvar pga. trauma eller infektion som orsakar att bakterierna blir för många.

F10 SC fungerar mot:

På ovanstående lista finns det sjukdomar som inte går att bota. Det finns ändå med för att själva medlet i form av desinfektionsmedel tar hand om viruset. Viruset i blodet påverkas inte när fågeln andas in medlet via nebulisatorn, endast viruset i luftvägarna påverkas.

Medlet går att använda på två sätt, för att rengöra ytor och för inandning med hjälp nebulisatorn.
Mer information här: http://f10products.co.uk/admin_uploads/files/brochures/F10H257AS/files/assets/common/downloads_43fc2ebb/publication.pdf

Prognos:

Om en kråkfågel inte får tillräckligt med luft pga att Aspergillosis finns spridd i kroppen, så ser det inte bra ut. När man har en patient där det finns hopp är det i alla fall möjligt att testa med Nebulisatorn. Den gör att fågeln får direkt lite mer luft (det är inte så i verkligheten, men det är en känsla som fågeln kan uppleva).
Är det ett allvarligt fall, så tar det veckor och ibland månader tills fågeln är helt frisk igen. Det är dock inte så att fågeln lider under tiden, eftersom den mår bättre och bättre under resans gång och kråkfåglar förstår ganska ofta att det är människan som hjälper till.
En stor fördel med nebulisatorn + F10 SC är att den inte har några kända stora nackdelar. Det enda man kan räkna med är att fågeln inte gillar apparaten i början pga ljudet. Men det är egentligen allt.
En annan sak man bör veta är att om proceduren hjälper och om det är aspergillosis, att det kan hända att aspergilliusangrepp formar små ”tofsar” i luftsäckarna som kan skapa nya problem.
En sista sak jag vill säga är att en fågel som visar att den är frisk behöver lite extra tid i voljären innan man kan släppa den. Två, tre veckor? Orsaken är att man vill försäkra sig om det inte börjar sprida sig igen.

Hur fungerar behandlingen?

En Nebulisator i kombination med F10 SC är ett enkelt sätt att hjälpa en fågel som har fått problem med luftvägarna.
Naturligtvis ska man inte ge någon medicin direkt utan att undersöka orsaken, men misstänker man bl.a. aspergillosis eller att man inte kan avvakta, så är det bra att hjälpa kråkan med att få lite mer luft.

Mer information här: http://www.f10products.co.uk/admin_uploads/files/facts/The%20Facts%20Issue%201_2.pdf

Ibland är det för sent och kråkfågeln går inte att rädda. Det är svårt att avgöra om det är för sent eftersom avsaknad av rädsla inte är en faktor som tyder på att fågeln är döende. Kråkfåglar brukar inte vara så rädda för behandlingen
Orsaken är oftast att de redan är lite försvagade och de inser att de får hjälp.
De gillar nog inte själva apparaten och allt ljud från den (och de gillar nog inte överhuvudtaget att man tar i dem), men de märker ganska snabbt att det börja hjälpa och så blir det lättare för dem att andas. De är nog tillräckligt kloka att inse att man har gjort någonting som underlättar. Det är oftast deras instinkt som gör dem rädda och deras väl utvecklade hjärna som lugnar ner dem i efterhand. Tänk på att det inte gäller alla fåglar. Vissa fåglar kan dö av ångest, men med kråkfåglar är det oftast inte något problem.
En rehabiliterare bör utveckla en magkänsla för hur långt man kan gå med en fågel. Varje fågel är en individ.
Det är upp till oss att hitta lösningar för att göra det så lätt som möjligt för fågeln. Ett exempel: Gillar en fågel ”sin kartong” mer än en metallbur som man har färdig för den, testa då kartongen. Visa respekt för patienten så gott det går.
En (k)råka glömmer inte det om man hanterar den mot dess vilja för mycket. Måste man göra det ändå för att behandla, så är det inget problem, för att fågeln inte behöver bli din kompis. Är man två personer då är det bra om samma person utför samma handlingar vid varje tillfälle. Det minskar stress hos fågeln.

Apparaten som man kan köpa är bl.a. Omron NE-C28P Compressor eller liknande modell.
Den jag har har heter Omron NE-C28P, men det finns också en Omron NE-C28P-E
Jag misstänker att den med en E står för Europeisk elplugg.

Den finns på Ebay och Amazon.
OBS: Finns den inte på amazon.se, kolla då på amazon.co.uk eller amazon.de. Man kan logga in med samma konto som man har skapat på amazon.se. Glöm inte köpa en eladapter ifall den har en engelsk plugg (t.ex. https://www.elgiganten.se/product/hem-och-hushall/elektrisk-utrustning/stickkontakter-och-adaptrar/BT1508530/brennenstuhl-reseadapter-uk-eu) så att man kan ansluta apparaten till ett svenskt eluttag.

Köper man helst från Sverige (pga garanti), så hittade jag denna:
https://www.med24.se/medicare/anvaendningsomraaden/luftvaegssjukdomar/omron-nebulizer-ne-c28p-e?gclid=CjwKCAiA_eb-BRB2EiwAGBnXXrqrj7OQsnN5M-6N81Qnm-z9zpVs7-5Z1u2OCUzmKTeSE_ziBW_EAxoCel8QAvD_BwE

Det som är bäst är att köpa en modell som är så tyst som möjligt eftersom man inte vill stressa fågeln mer än nödvändigt.
Tänk på att inte alla modeller är lika bra för att de är gjoda för människor. Skillnaden är storleken på dropparna som formas av maskinen.
OBS: En plantspruta hjälper INTE. Partikelstorleken måste nämligen vara runt 3 mikrometer. Kolla om apparaten skapar droppar som är 3 mikrometer eller mindre.
Man behöver också en flaska F10 SC (OBS: Det MÅSTE vara SC varianten!).

Det är ett rengöringsmedel som utspätt fungerar utmärkt som medicin med hjälp av Nebulisatorn.  F10 SC är inte dyrt men går i dagsläget inte att köpa i en svensk butik.
Jag har haft kontakt med leverantören (december 2020) och de meddelade att de håller på att få saker på papper med en Svensk distributör. Det kommer att dröja ett tag. Medlet finns redan sedan mer än 10 år, så det är dags 😉 Dos:
Man tar 1 droppe F10 SC per 250 droppar (rekommenderad) steril saltslösning.

Eftersom det är rätt så krångligt att mäta med droppar, så är det nog lättast att räkna om.
1 droppe / 250 droppar = samma som 4 droppar per 1000 droppar (4 promille).
Med andra ord…  0,4 %
Per milliliter sterilt vatten (5 behandlingar) behöver man 0,4% av en milliliter (0,004 ml)
Per 10 milliliter sterilt vatten (2 behandlingar) behöver man 4% av en milliliter (0,04 ml)

Glöm intet att blanda/skaka mixen precis innan man sätter igång maskinen.
Mixen räcker för 5 behandlingar (2,5 dag).
Vattnet ska vara sterilt för att man inte vill att fågeln får in en ny bakterie i kroppen.

Man använder alltså 5 ml per gång och man låter den jobba i 20-45 minuter varje 8-12 timmar (Det finns förmodligen en minimumdos på nebulisatorns ”vätskehållare” och det är ungefär 5 ml)
Går det väldigt bra med fågeln, så kan man sänka antalet behandlingar till 1 gång per dag.
Hur gör man med en nebulisator?
Det finns två sätt och det beror lite på fågeln. I båda fall sänker man ljusnivån men så att man fortfarande kan se vad man gör. Det man också ska göra (som är vanligt) är att inte prata om det inte behövs. Det är bäst för fågeln.

Är fågeln rädd och börjar flaxa (inte hanterbar) innan man ens börjar eller misstänker man att det inte kommer att fungera eftersom patienten hittar om och om ett sätt att undvika behandlingen, så kan man hålla fast fågeln under hela behandlingsperioden och hålla munstycket så nära näbben som möjligt. Det är förmodligen lättast att vara två personer.
En kråkfågel kan känna sig lugnare om man inte tittar på den och klappar den på näbben lite med t.ex. en bomullspinne. (I naturen lugnar de ner varandra med att ta på varandras näbbar)

Enligt undersökning (se länkarna längst nere) är det inte skadligt för andra djur och människor att andas in partiklarna trots att man är så nära. Jag tycker ändå att sunt förnuft här spelar en roll, Se till att det finns gott om luftväxling i rummet och att du inte är oaktsam.

Är fågeln lugn när du släpper in den i en bur, tillverka då en ”nebulisatorbur” av en befintlig transportbur för katter.
Det är nog snällast att göra det medan fågeln är någon annanstans, eftersom det är stressande för den när man ska hålla på att sätta plast runt buren om den sitter i den. Det är verkligen att rekommendera att man håller fågeln under uppsikt under hela behandlingen, så att man kan ingripa om det skulle hända någonting. Därför är det inte lämpligt att göra behandlingen i en kartong.
Sätt plast (löst) runt rehabiliteringsburen/transportburen och stoppa in slangen i buren genom ett hål. Eftersom partiklarna faller neråt så är det bäst att sätta slangen på en nivå strax över fågelns huvudhöjd (men jag ser så många bilder på nätet där de inte har gjort så.?)
Plasten ska inte vara spänd eftersom lite frisk luft måste kunna komma in via glipor.

OBS: Kråkfåglar hatar svarta sopsäckar. Använd inte svart plast. Det skapar ångest.
Då är det nog lättast att ta transparant plastfolie från köket eller semitransparant byggplast.
Precis som med människor märker fågeln ganska snabbt att det här underlättar och det är inte ovanligt att en fågel går till slut fram mot slangen för att den förstår att det hjälper.
Mer information här: http://www.f10products.co.uk/admin_uploads/files/facts/The%20Facts%20Issue%201_2.pdf

F10SC är inte farligt för människan. Så om man andas in luften eftersom man är i samma rum, så ska det inte leda till några negativa konsekvenser. Mer information: https://www.aavac.com.au/files/2009-01.pdf

Är det ett akutfall, så är det egentligen bäst att ta det med en veterinär, som har möjligheten att ge medicin intravenöst (i ådern) eller SC (subkutan, under huden). Problemet är att Sverige ligger långt bak när det gäller fågelbehandlingar och att landet är så stor att det är svårt att hitta en specialist. Man behöver förmodligen ta det med smådjurskliniken i Lomma.
Skulle en veterinär önska hjälpa, så finns här information om vilka mediciner man kan använda:
https://todaysveterinarypractice.com/management-strategies-avian-aspergillosis-every-veterinarian-needs-know/Akuta fall:
En sak man kan göra med ett akutfall utöver nebulisatorn är att också rensa bihålorna:

Hur?
Man skapar en mix av F10 SC och steril saltvattenlösning (1:250). Man behöver 1ml mix per 50 gram fågel.
Om en (k)råka väger 400 gram, så innebär det alltså att man behöver 8 ml mix (0,032 ml F10 SC)
Om en (k)råka väger 500 gram, så innebär det alltså att man behöver 10 ml mix (0,04 ml F10 SC)1 droppe = 0,05ml, så egentligen är 1 droppe redan för mycket.

Man fyller en 10 ml spruta (utan kanyl) och sätter en handduk runt fågeln. Var försiktig med hur hårt handduken sitter. Vi har att göra med en fågel som redan har problem med luftvägarna och andningen.
Lägg fågeln på rygg över en vask med huvudet lite neråt. Håll sprutan mot näshålan, (stoppa inte in den i näsborren även om den skulle få plats för då skadar man fågeln). Mixen hamnar då i näshålan och i bihålor och kommer sedan ut igen via näsborrar, ”choaner” och eventuellt tårkanalerna i ögonen.

En film som visar hur en veterinär gör: https://www.youtube.com/watch?v=qzLMWt_s8U4

Blir fågeln frisk igen nu?

Det är nog inte säkert. Det man kan göra för att öka chansen är att hålla fågeln varm (nästan alltid viktigt) och tvångsmata ifall fågeln inte vill äta.
Har en fågel beläggningar i näsborrarna, så kan en kunnig veterinär ta bort dem. Om jag hör om en metod/medel för att själv göra det på ett ansvarsfullt sätt, så kommer denna information att hamna här på sidan.

Till slut…
Försök alltid att hitta underliggande problem hos en fågel, eftersom det ökar chansen enormt att den blir frisk igen om man kan undanröja problemet!

Källor:

https://www.avianbreeding.co.uk/pages/f10-technical-information

http://www.exoticpetvet.net/avian/anatomy.html

https://todaysveterinarypractice.com/management-strategies-avian-aspergillosis-every-veterinarian-needs-know/

https://www.vin.com/apputil/content/defaultadv1.aspx?pId=11181&catId=30086&id=3852207&ind=268&objTypeID=17&print=1

https://www.petplace.com/article/birds/general/sneezing-and-nasal-discharge-in-birds/

https://vcahospitals.com/know-your-pet/aspergillosis-in-birds