Fugletuberkulose er en kronisk sygdom forårsaget af bakterien Mycobacterium avium, der normalt fører til afmagring. Det rammer primært fugle, men lejlighedsvise tilfælde ses også hos pattedyr. Hos fugle afmagres fuglen som regel bare og dør til sidst af afmagring.

Billederne og oplysningerne er leveret af University of Edinburgh