Folk som inte förstår bättre eller som ogillar vilda djur oftast tycker att kråkfåglar (men även duvor och måsar) är en “sanitär olägenhet”.

Enligt staten är en sanitär olägenhet följande: (källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halsoskyddslag-19821080_sfs-1982-10)
“Med sanitär olägenhet avses en störning som kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig”

Men är kråkfåglar det då? Svaret är NEJ. Naturligtvis kan ett djur bära på sjukdomar som smittar, men i nästan alla fall sprider det sig endast till andra djur i samma djurart. Chansen att du t.ex. blir sjuk är nästan noll, så länge du inte äter en macka som en fågel precis har bajsat på. Man behöver få det i munnen, eller ögat för att det eventuellt kan bli ett problem.
Men ärlig talat gäller det allt och alla! Om en människa som inte tvättat händerna håller i en tallrik som jag sedan också håller i, så har vi exakt samma situation, fast värre, eftersom en sjukdom från en människa snabbare hoppar över till en annan människa. De flesta djursjukdomarna kan inte hoppa över från djur till människa.

En svensk forskargrupp har kommit fram till att chanserna är nästan obefintliga att en människa smittas av en fågel.
“Previous research tends to overrate the role of geese and swans as disease vectors; we do not find any evidence that they are significant transmitters to humans or livestock of any of the pathogens considered in this review”

källa: https://sci-hub.se/http://dx.doi.org/10.1080/20008686.2017.1300450

Men varför kallar man kråkfåglar och andra vilda djur då sanitär olägenhet på kommuner?

Det är helt enkelt dumhet. Det finns gott om människor som inte respekterar naturen och som ser vilda djur som en last. Det kan vara människor som älskar sin hund eller katt, men som inte ser att en annan art också kan älskas av en människa.
Det är upp till oss alla att sprida information om vilda djur och därmed visa respekt för våra grannar i naturen.

En kommun som har insett det här är Lund:
Källa: Vilda djur, fåglar och skyddsjakt – Lunds kommun