Deze website is onder constructie en wordt de komende tijd vertaald in het Nederlands. Omdat ik Google Translate gebruik om de teksten te vertalen krijg je soms de meest rare zinnen! Ik moet dus alle texten zelf nakijken en dat duurt minimaal nog een paar weken!

“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.” —- Mahatma Gandhi

een kraai gevonden, een baby vogeltje klein vogeltje gebroken vleugel gebroken been dwangvoeren voor een kraai zorgen voor een roek zorgen voor een kauwtje zorgen