På denna sida lägger jag upp termer och information för att göra det lättare för dig att förstå veterinärens arbete.
Vissa saker är standard för en veterinär och återkommande dagligen.
Om du har mycket kontakt med en veterinär blir det lättare om ni pratar samma språk.
Det behövs naturligtvis inte, men det kan göra livet lättare 🙂

Olika sätt att benämna läkemedel:

Kutan är avsedd för att verka på huden. T.ex. en sårsalva
Transdermal är inte avsedd att verka på huden utan genom den. T.ex. en salva eller ett loppmedel som man sätter i nacken på djuret.
Oral/Peroral (PO) är någonting man ska svälja
Aerosol är någonting man ska andas in.

www.fass.se kan man hitta mer information om en medicin och upptäcka vilka olika former som finns. Det är verkligen en bra sida för att hitta allt som rör mediciner. Tyvärr plockar de ibland bort medicin som inte säljs i Sverige längre. Men jag rekommenderar att kolla upp varje medicin man får av veterinären där för att lära sig mer om den. Länk