“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.” —- Mahatma Gandhi

hittat en kråka hittat en fågel hittat en fågelunge fågel bruten ben blöder tvångsmata tvångsmatning ta hand om en kråka