Lus, kornkråke
Lus (og noen midd, kornkråke)
Lus (kornkråke)

Bildene og informasjonen jeg fikk fra University of Edinburgh