Krager og Husskader må efter tilladelse reguleres med fælder og skydevåben i perioden 1 februar til 15. april.
Tilladelsen kan gives i områder hvor Krager og Husskader forvolder skade på markafgrøder eller den øvrige fauna.