Hageorm (Syngamus trachea) lever i fuglenes luftrør, hvor de er knyttet til slimhinden. Ved alvorlig infektion kan der opstå vejrtrækningsproblemer. Forekommer i Sverige op til det sydlige Norrland.

Årsag: Parasitten Syngamus trachea.
Arter: Hønsefugle, musvåger, duer og meget mere.
Spredning: Direkte via æg, med larver eller via hageorm-inficerede regnorme, snegle eller insekter.
Distribution: På verdensplan. I Sverige op til det sydlige Norrland.
Forekomstsæson: Sommerhalvår.

Gapmask
Bandmask
bandmask

Billederne og oplysningerne er leveret af University of Edinburgh