Gaporm (Syngamus trachea) lever i fuglenes luftrør hvor de er festet til slimhinnen. Ved alvorlig infeksjon kan det oppstå pusteproblemer. Forekommer i Sverige opp til Sør-Norrland.

Årsak: Parasitten Syngamus trachea.
Arter: Kyllingfugler, sel, duer og mer.
Spredning: Direkte via egg, med larver eller via maskinfiserte meitemark, snegler eller insekter.
Distribusjon: Over hele verden. I Sverige opp til Sør-Norrland.
Sesongens forekomst: Sommer.

Gaporm
Bandorm
bandorm

Bildene og informasjonen jeg fikk fra University of Edinburgh