Status kornkråke: https://www.trondheim.kommune.no/kornkrake/#heading-h2-1

EXAKT SÅ!!! KRÅKAN HAR RÄTT!

Kategorien kalles gruppedeling “Vedlegg 2” i “EU-direktivet 2009/147 / EF fra Europaparlamentet og Rådet av 30. november 2009 om bevaring av ville fugler” (Bedre kjent som “fuglen direktivet “i Sverige.
Hele direktivet finner du her: Fugledirektivet
Mer informasjon om rookien finner du her: Rook (under “legal status”)
Det er ikke slik at det kan bli drept i alle EU-land, men i Sverige er det besluttet at det kan bli drept (se tabell nedenfor).

Hvorfor vil noen drepe et så hyggelig dyr? Det er ren ondskap som kommer til personen som vil gjøre det. Råkor lever i en sosial kontekst der de har venner, en fast partner for livet og barn i nærheten. Det er lett å sammenligne en koloni av rådyr med en menneskelig familie egentlig.
Dessverre ser mange det ikke slik. De ser det som en menneskerett å ta et dyrs liv. Du finner vanligvis en grunn / forsvar for ikke å føle deg skyldig, for eksempel. “De er høye”, “de kaster på bilen min”, “vi trenger å redusere antallet” osv …