2021-07-13 Nettstedets første dag på internett. Siden er så langt en kopi av www.råka.se
Oversettelse pågår